Het idee

Als de tijd daar rijp voor is, willen we samen met de omgeving een gemeente-overstijgend windpark ontwikkelen. We hebben het idee de windmolens van het windpark in twee zoekgebieden te plaatsen. Het ene zoekgebied ligt grotendeels in de gemeente Nederweert en valt ruim rondom het natuurgebied de Zoom. Het andere ligt grotendeels binnen de gemeente Leudal en valt tussen de Groenepinweg/Heide en Aan de Bergen. De gemeentegrens is op de onderstaande kaart groen gemarkeerd. Tussen de twee zoekgebieden loopt een beek die is gekanaliseerd voor afwatering. De originele naam hiervan is ‘Visschensteert’ met ‘sch’, maar de naam wordt ook op een meer eenvoudige manier geschreven: ‘Vissensteert’: bijvoorbeeld voor de ANWB-knooppuntenroute die de beek verschillende malen kruist. Omdat we denken dat de schrijfwijze ‘Vissensteert’ voor veel mensen gemakkelijker te onthouden is, hebben we de naam Windpark Vissensteert gekozen voor ons idee. 

De tekst loopt door onder de afbeelding.

Zoekgebied aanduiding Nederweet Leudal

Moderne windmolens

De windmolentechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Hierbij wordt rekening gehouden met wensen van inwoners die in de buurt wonen. Ons idee is om in het plangebied moderne grote windmolens te plaatsen. Deze draaien langzamer rond dan kleinere windmolens, wat een rustigere aanblik geeft. Daarnaast maken ze niet meer geluid dan kleinere windmolens, produceren ze veel meer stroom en er worden doorgaans minder geplaatst in een plangebied met dezelfde omvang. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we ervoor zorgen dat de windmolens voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de vergunning.

Zoals gezegd bevindt ons idee zich in een pril stadium. Als we de mogelijke aantallen en posities van het windpark verder gaan uitwerken, zullen we de omgeving hier zorgvuldig bij betrekken. We doen dit onder andere bij de voorbereiding van locatie-onderzoeken die we laten uitvoeren naar geluid en slagschaduw en door gesprekken over het beperken van eventuele hinder met moderne technieken en afspraken.

Samen optrekken

Wellicht heeft u in 2017 al van ons gehoord. De provincie Limburg en de gemeente Nederweert wilden toen windmolens in Nederweert ontwikkelen en hadden daarvoor uitgangspunten geformuleerd om voorstellen aan te toetsen. Van zes initiatiefnemers heeft de gemeente voorstellen beoordeeld. Als tweede kwam het gezamenlijke voorstel van ‘Raedthuys Pure Energie’ (het huidige Pure Energie) en de Nederweerter Energie Coöperatie (NEWECOOP) uit de bus: voor Windpark de Zoom op de grens met Leudal. Het plangebied van Windpark de Zoom is een van de twee plangebieden voor Windpark Vissensteert.

In 2017 had ons voorstel voor Windpark de Zoom goede scores op onder andere communicatie en financiële participatie. Dit zijn punten waarop Pure Energie zich de afgelopen jaren nog verder heeft ontwikkeld. We hechten aan vroegtijdig communiceren, inwoners betrekken bij planvorming en projecten meer tastbaar maken door bijvoorbeeld excursies te organiseren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners financieel kunnen participeren en profiteren van het windpark. Samen optrekken vormt de kern van onze aanpak.

We kunnen ons voorstellen dat er in de omgeving - bijvoorbeeld vanuit inwoners en/of ondernemers(verenigingen) - interesse is om voor 50% mede-eigenaar van een windpark te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een energiecoöperatie op te richten. Wij willen geïnteresseerden de mogelijkheid bieden hier vrijblijvend en zonder tijdsdruk met ons over van gedachten te wisselen.

➔ Meer over het oprichten van een energiecoöperatie

Aan de slag met de klimaatdoelstellingen voor 2050

Veel gemeenten richten zich momenteel vooral op de klimaatdoelstellingen die zij hebben gesteld voor 2030. Gemeenten die deze doelstelling al hebben gehaald of lijken te halen, maken vaak pas op de plaats want ‘Klimaatneutraal in 2050’ lijkt nog ver weg. Tegelijkertijd wordt het belang steeds groter om nu al met de 2050 doelstelling aan de slag te gaan en zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Dat betekent veel meer groene energie opwekken en hiervoor zijn verschillende energiebronnen nodig, waaronder windmolens op land. Daarom verwachten wij dat het geen kwestie is of, maar wanneer gemeenten en provincies meer ruimte geven voor het ontwikkelen van nieuwe windparken. Wij vinden het belangrijk om dit vanaf het eerste uur samen met de omgeving op te pakken.