Omwonendenregelingen

Naast mede-eigenaarschap via een energiecoöperatie of andere lokale partij, biedt Pure Energie de omgeving ook andere mogelijkheden om te profiteren van een windpark. Dit kan onder andere ter sprake komen in de omgevingsraad (voor Windpark Vissensteert nog niet aan de orde). Op deze pagina lichten we de opties ‘burentarief’ en ‘omgevingsfonds’ toe.

Het burentarief

Een windpark heeft effect op de omgeving, daarvan zijn we ons bewust. Bij verschillende projecten kregen we in gesprek met omwonenden de vraag of we ze goedkope stroom konden bieden. Omdat we ook energieleverancier zijn, hebben we hiervoor een aanbod kunnen ontwikkelen dat we graag samen met lokale mede-initiatiefnemers aanbieden: het burentarief. Het is bedoeld voor omwonenden in een cirkel rondom het windpark: een cirkel die in overleg met de omgeving wordt bepaald.

Met het burentarief laten we de buren van het windpark profiteren van een laag tarief voor groene stroom die in het windpark is opgewekt. Het huidige burentarief is gegarandeerd niet hoger dan € 0,12 per kilowattuur (kWh) excl. BTW en excl. energiebelasting. Dat is een voordelig tarief vergeleken met de gemiddelde stroomprijs in 2022 (namelijk € 0,28 excl. BTW en excl. energiebelasting per kWh). Als de marktprijs daalt tot onder het maximum burentarief van € 0,12, dan betalen omwonenden het lagere variabele tarief van Pure Energie. In onderstaande de grafiek is te zien hoe dit werkt.

De tekst gaat hieronder verder.

Grafiek Omwonendenproduct Slide 1

Afbeelding: grafiek burentarief

Voor ons staat het burentarief voor het delen van lusten met de omgeving, maar ook voor vooruitkijken naar de toekomst. Een toekomst met meer groene energie en minder afhankelijkheid van de grillige markt van fossiele brandstoffen. Want groene energie biedt veel meer zekerheid in de kostprijs dan elektriciteit uit een kolen- of gascentrale. 

Het omgevingsfonds

We stellen een deel van de opbrengst van het gehele windpark ter beschikking aan de omgeving, conform de Gedragscode Wind op Land. Deze bijdrage is €0,50 per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van in elk geval 15 jaar.

€0,50 per MWh is de bovenkant van het richtbedrag dat in de Gedragscode Wind op Land wordt genoemd. Daarin staat het richtbedrag €0,40 tot €0,50 per MWh. De voorziene periode, 15 jaar, is gelijk aan de looptijd van de SDE++-subsidie die nog nodig is om windmolens financieel rendabel te laten zijn. Met de SDE++-subsidie is er grotere zekerheid over de inkomsten van het windpark en kan deze afdracht worden toegezegd.

Het fonds wordt beheerd door de omgeving: bijvoorbeeld via een vertegenwoordigende organisatie of door een op te richten stichting. Het beheer en doel van het fonds kunnen in een omgevingsraad worden besproken. Omgevingsfondsen bij voltooide projecten worden onder andere benut voor het versterken van gemeenschappelijke voorzieningen, landschap en natuur in de omgeving en voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 

De omgeving kan ook profiteren via een energiecoöperatie. Lees meer.