Stand van Zaken

Het idee voor Windpark Vissensteert bevindt zich in een zeer pril stadium. In het ruimtelijke beleid van de provincie Limburg en de gemeenten Nederweert en Leudal lijken er op dit moment geen mogelijkheden te zijn voor een initiatief voor een windpark. Voor nu zullen we geen formele stappen zetten richting de gemeenten of provincie. We hebben de omgeving van het windpark per brief geïnformeerd. We zullen nog geen bijeenkomsten organiseren om omwonenden te betrekken bij het uitwerken van een plan voor het windpark, omdat dit nog niet aan de orde is. Zoals het er nu naar uitziet lijkt de voortgangsrapportage van de Regionale Energie Strategie (RES) die in juli 2025 wordt gepubliceerd, een logisch moment om opnieuw af te wegen of we het idee voor het windpark samen met de omgeving willen uitwerken tot een plan.

Wel kunnen we ons voorstellen dat er in de omgeving - bijvoorbeeld vanuit inwoners en/of ondernemers(verenigingen) - interesse is om voor 50% mede-eigenaar van een windpark te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een energiecoöperatie op te richten. Wij bieden geïnteresseerden de mogelijkheid hier vrijblijvend en zonder tijdsdruk met ons over van gedachten te wisselen.

Meer over het oprichten van een energiecoöperatie